Reglament

0. Per participar de la sortida cal que, en la mesura del possible, les bicicletes siguin clàssiques. Això vol dir: anterior als anys 90, la palanca del canvi de marxes al quadre, els cables dels frens per damunt el manillar i pedals de clip.

1. Tothom qui vingui a la sortida coneix els riscos de la pràctica del ciclisme i en cap cas demanarà responsabilitats ni als convocants ni a ningú que participi en la sortida.

Per a més informació, llegiu les condicions de participació aquí:

REGLAMENT

Art. 1/14 Es considera que cada ciclista està fent una excursió personal i, en conseqüència, està obligat a respectar en tot moment la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents, com també qualsevol altra normativa vigent al llarg del recorregut previst.

Art. 2/14 Els convocants de l’esdeveniment no podran ser considerats com a responsables dels accidents de trànsit que podrien sobrevenir en el transcurs de l’esdeveniment.

Art. 3/14 En no tractar-se ni d’una cursa ni d’una marxa ciclista i estar subjectes els participants al codi de la circulació, les autoritats competents en la matèria podran intervenir i actuar lliurement al seu criteri i discreció.

Art. 4/14 En no tractar-se ni d’una cursa ni d’una marxa ciclista, els convocants no estan obligats a preveure i disposar cap vehicle ni de la policia ni d'organització que vagi obrint el grup de ciclistes, ni tampoc estan obligats a preveure i disposar la presència de voluntaris o cossos de seguretat regulant el trànsit. Per tant, i mentre no es determini el contrari, no es té en cap moment cap mena de prioritat especial respecte altres usuaris de les vies que formen l’itinerari previst.

Art. 5/14 Per tal de prendre part a l’esdeveniment caldrà tenir com a mínim 18 anys o anar acompanyat d'un tutor legal i que aquest sigui responsable.

Art. 6/14 Els convocants no es faran càrrec de traslladar els participants que abandonin.

Art. 7/14 Qualsevol participant de l’esdeveniment s’obliga a prestar auxili a aquells altres participants que puguin requerir de socors derivats d’una situació delicada de qualsevol naturalesa o d’un accident.

Art. 8/14 Pel sol fet d’apuntar-se a esmorzar, els participants accepten la publicació d’imatges seves participant a l’esdeveniment.

Art. 9/14 No s’utilitzaran en cap cas les dades personals dels participants amb finalitats alienes al propi esdeveniment. Els convocants es comprometen a no transmetre-les a tercers sense la seva expressa autorització.

Art. 10/14 En qualsevol cas, els convocants s'obliguen, pel que fa a la protecció de dades d’indole personal dels participants, a complir amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació.

Art. 11/14 Qualsevol participant a l’esdeveniment, pel sol fer d’inscriure’s, assumeix que consisteix en una activitat de risc atès que es tracta d’un recorregut ciclista considerat com a exigent i en condicions de trànsit obert.

Art. 12/14 Qualsevol participant a l’esdeveniment admet, pel sol fer d’inscriure’s, que coneix i accepta sense reserves el present reglament.

Art. 13/14 Les persones inscrites participen a l’esdeveniment sota la seva responsabilitat. Sobre elles recau la decisió de la sortida i la realització d’aquesta activitat, i és l’únic responsable del seu comportament i de les conseqüències que se’n derivin, fins i tot davant de tercers. Per tant, allibera explícitament els organitzadors de qualsevol accident i eventualitat que es pugui derivar de la seva participació.

Art. 14/14 Els convocants declinen tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del participant, així com de la pèrdua o trencament dels seus objectes personals.

.